the RESUMÉ EP10 : รู้จักกับ ‘ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์ จันทมาศ’ กับบทบาท ‘นักสื่อสารวิทยาศาสตร์’

ในปัจจุบัน ‘ป๋องแป๋ง’ อาจวรงค์ ป๋องแป๋ง จันทมาศ มีอาชีพเป็น ‘นักสื่อสารวิทยาศาสตร์’ คอยถ่ายทอดข่าวสารทางด้านวิทยาศาตร์ที่ดูเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนมากขึ้น ไม่ว่าจะงานเขียน งานบรรยายวิทยาศาสตร์ เป็นครูสอนหนังสือ รวมถึงการจัดพอดแคสต์
.
ถ้าอยากรู้ถึงแนวคิดของเขาต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ต้องมาฟังในเอพิโสดนี้

Related

All Programs