IDOL’s Life EP 4 : เรื่องราวการเติบโต ของ Violet Wink ไอดอลที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

จากที่เราได้พูดคุยกับน้องๆตัวแทนจากวง Violet Wink ก็สัมผัสได้ว่าภายใต้ความน่ารักสดใสของน้องๆก็มีความจริงจังในหน้าที่การงานและมีความคิดที่โตเกินวัย

ในเอพิโซดนี้ อัลตร้า กิกิ๊ และ การ์ตูน น้องๆตัวแทนจากวง Violet Wink ก็จะมาแชร์ถึงมุมมองและทัศนคติของการเป็นไอดอล และทิศทางในอนาคตของเมมเบอร์แต่ละคน ส่วนเรื่องราวที่เหลือจะเป็นยังไงรับฟังในเอพิโซดนี้ได้เลย!!

Related

All Programs