IDOL’s Life EP11 : Wishdom ไอดอลสายการศึกษาวงแรกในไทย

Wishdom เป็นไอดอลแนวใหม่ที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นไอดอลสายการศึกษาที่มีการเอาความรู้และการเป็นจิตอาสามาเป็นแก่นหลักของคอนเซปต์วง
.
ซึ่งเอพิโสดนี้เราได้น้อง Rungsai WishdomElf WishdomRose Wishdom ที่มาคุยเรื่องราวสนุกๆของการเป็นไอดอลสายการศึกษา ถ้าอยากรู้ว่าไอดอลสายการศึกษาเป็นยังไง รับฟังได้เลยจ้าา

Related

All Programs