the RESUMÉ

รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของอาชีพต่างๆ ที่เราอาจจะเคยรู้จัก แต่ไม่เคยรู้อย่างลึกซึ้งว่าเขาทำงานกันอย่างไร ดำเนินรายการโดย ‘ถนอม เกตุเอม’ จากเพจ Taxbugnoms และ ‘โอมศิริ วีระกุล’ ผู้เขียนหนังสือ ‘สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก’

Episodes

1 2

All Programs