อวกาศข้างบ้าน EP:19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง

ในสัปดาห์นี้อิงค์และนาวินมาคุยกันแบบเร็ว ๆ กับข่าวอวกาศในช่วงที่ผ่านมา เริ่มด้วยข่าวข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์ทั้งสองลำทำให้ทราบถึงรูปร่างของระบบสุริยะของเรา ตามด้วยข่าวทุ่งไข่น้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกในตอนนี้ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

Related

All Programs